I Barometern 2022-11-12 – När kommer nya byggnaden?