Villkor

Hyresvillkor

När du hyr lokalen av oss får du ett kontrakt som skrivs under av båda parter. Det kommer till dig via ett mail.

Kontraktet är bindande och gällande och bokningen är klar från det att kontraktet skrivs på. Lokalen är ledig fram tills att kontrakt är påskrivet och kan då bokas av annan hyresgäst. Kontraktet är bindande för båda parter.

Friskrivning

Föreningen KalmarParken friskriver sig från kontraktsbrott som orsakats av skadegörelse, brand eller där naturlagarna gör lokalen otjänlig. Det är omöjligt att garantera 100% tillgång om lokalen t ex brunnit, eller dina gäster inte kommer på grund av storm. Coronarestriktioner: Gällande lagar, regler och restriktioner som påverkar möjligheter att uthyra lokalen gäller för KalmarParken och är avgörande för lokalens tillgänglighet vid hyrestillfället vilket även omfattar förhållningsregler i lokalen så som t ex. antal personer och skyddsutrustning. Gällande regler är överordnade kontraktet.

Avbokningsavgift

KalmarParken tar ut en avbokningsavgift vid avbokning inom 31 dagar inför bokningstillfället. Dag 31–15 tas avbokningsavgift med 50% av överenskommen kostnad och för dag 14-7 75% av bokningskostnaden och dag 6-0 är avbokningsavgiften 100% av den avtalade kostnaden.

Vi är tyvärr tvungna att tillämpa dessa regler då vi ser en ökande frekvens av avbokning.

Betalning

Betalning sker senast 10 dagar efter fakturadatum. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en påminnelseavgift om 200 kr. Om fakturan inte betalats efter en påminnelse går fakturan vidare till företag för indrivning.

Merkostnader

Med merkostnader avses här kostnader för skadegörelse på lokalen i alla dess delar eller dess inredning. Merkostnader omfattar även bristande städning, saker som gått sönder som glas, tallrik eller sådant som hamnat på vift som bortslarvad mick, sladd till nödsignal HWC eller t ex. dekorationer.

Åldersbegränsning

Åldersgräns för att hyra KalmarParkens lokal är 18 år. För den som är mellan 18-20 år har vi ett tillägg, då du måste ha vårdnadshavare eller annan ansvarig över 25 år som medansvarig och då även betalningsansvarig. Detta då det i samband med festligheter ofta förekommer alkohol och vi i Sverige har inköpsålder på 20 år när det gäller alkoholhaltiga drycker. Den medansvariga står garant för att alkohollagen följs när det gäller servering till gäster.

Rulla till toppen