Om KalmarParken

Bakgrund

Det anrika Folkets Park i Kalmar bildades för snart 120 år sedan och har idag byggnader som i stort sett står tomma och outnyttjade sedan många år.  Folkets Park har ett flertal byggnader, en parkering och en vacker uppvuxen utemiljö som erbjuder många möjligheter.

Kalmar kommun har efter ett beslut i Kommunfullmäktige (2018 – och verksamhetsplan 2019-2020) beslutat att rusta upp Folkets Park.  Detta då flera Seniorföreningen uttryckt behov av ändamålsenliga och tillgängliga lokaler i centrala Kalmar. En paraplyförening “KalmarParken – föreningarnas hus” bildades och består idag av 33 medlemmar, varav 11 är privatpersoner och 22 anslutna föreningar/organisationer med olika verksamheter, Styrelsen representeras av 9 föreningar/organisationer och 1 privatperson.

Engagemanget för att bevara Folkets Park är mycket stort hos alla medlemmar och alla vill se en levande park med mycket verksamhet. Föreningen har idag ett nyttjandeavtal med kommunen som gör att KalmarParken förfogar över samtliga byggnader och ytor i Folkets Park. Kommunen äger fastigheten men föreningen driver den verksamhet som sker och kommer att finnas när samtliga byggnader och ytterområden har rustats upp enligt överenskommelse i avtalet mellan föreningen och kommunen.

KalmarParkens mål

Föreningens mål är att tillhandahålla ändamålsenliga mötes- och föreningslokaler genom att erbjuda ett varierat utbud av samlings- och kulturlokaler, nöjes- och kulturaktiviteter och att vara en resurs för lokalsamhället. Föreningen vill är att både föreningsliv, organisationer och privatpersoner känner sig välkomna att utnyttja lokalerna efter behov, och vill verka för att skapa en attraktiv mötesplats i Kalmar.

När kör vi igång?

I dagsläget finns två av Folkets Parks ursprungliga byggnader till förfogande för uthyrning; Snuskulan och Serveringspaviljongen. Den större huvudbyggnaden, Danspaviljongen, har fått rivningstillstånd och kommer att återuppbyggas i ett tidsenligt men något mindre format utan källare. Lokalytorna invändigt kommer dock att motsvara de befintliga.

Våra medlemmar/föreningar

 

Info kommer inom kort, medgivanden inväntas..!


Rulla till toppen